Chia sẻ kinh nghiệm
Khách hàng
  • Ý kiến khách hàng
    Piano là nhạc cụ không thể thiếu để phục vụ cho Việt trong quá trình sáng tác nhạc, cũng như là những lúc thư giản. Thông qua bạn bè, Việt biết Thế Giới Nhạc Cụ Minh Phụng bán đàn chất lượng tốt, giá cũng tốt, chính vì vậy Việt đến đây mua, và đúng như mình kỳ vọng
  • Ý kiến khách hàng
    Hàng ở đây chất lượng thì khỏi bàn, giá lại rẻ hơn các cửa hàng khác nhiều, nên Giang tới đây để mua cho mình một cây piano về chơi
List Hàng Piano Cơ 16/8/2017
No. Brand Name Model Serial  No. Color Size Pedal BDY KEY PIN ACT SDB
1 APOLLO A350 113389 WN(P) 133 3 B B+ A B+ A
2 APOLLO A350 115433 WN(P) 132 3 B A A A A
3 APOLLO A350 69401 WN(P) 133 3 B A A B+ A
4 APOLLO A7 45220 BLK 132 3 B B+ A B+ A
5 APOLLO A8 30475 BLK 132 3 B B+ A B+ A
6 BROTHER GU126 122014 BLK 133 3 B A A B+ A
7 DIAPASON 126M 88345 BLK 126 3 B A A B+ A
8 DIAPASON 126ME 89221 BLK 126 3 B B+ A B+ A
9 DIAPASON 126MS 64717 WN(P) 126 3 B B+ A B+ A
10 DIAPASON 132B2 33619 WN(P) 131 3 B B+ A B+ A
11 EARL WINDSOR W112 154296 MG(P) 125 3 B A A A A
12 EARL WINDSOR W113 136665 BLK 128 3 B B+ A B+ A
13 GERSHWIN 500B 28795 BLK 134 3 B B+ A B+ A
14 GERSHWIN 500C 28230 WN(P) 133 3 B B+ A B+ A
15 GERSHWIN 500M 48563 MG(P) 134 3 B B+ A B+ A
16 GORS&KALLMANN GK3000 56634 MG(P) 130 3 B A A B+ A
17 GORS&KALLMANN GK4000 57838 WN(P) 133 3 B B+ A B+ A
18 KRAUS U130D 31436 BLK 130 3 B B+ A B+ A
19 KRIEBEL TK260E 57714 BLK 126 3 B+ B+ A B+ A
20 LAURIE UL1 84714 BLK 127 3 B A A B+ A
21 LAURIE UL3 48529 BLK 131 3 B B+ A B+ A
22 ROLEX KR27 37050 MG(P) 128 3 B B+ B+ B+ A
23 ROLEX KR27 41874 BLK 128 3 B A A B+ A
24 ROYAL R203 22838 MG(P) 128 3 B A A B+ A
25 SCHWESTER No. 50 471201 BLK 129 3 B B+ A B+ A
26 STEINBACH S1DX 850606 MG(P) 132 3 B B+ A B+ A
27 WAGNER HW30 89603 WN(P) 133 3 B A A B+ A
28 WAGNER W3C 167605 BLK 133 3 B+ A A A A
29 YAMAHA U1H 2193022 BLK 121 3 B B+ A B A
30 YAMAHA U1H 2251269 BLK 121 3 B+ B+ A B+ A
31 YAMAHA U3H 2286494 BLK 131 3 B+ B+ A B+ A
32 YAMAHA U3H 2633327 BLK 131 3 B A A B+ A
33 YAMAHA U3H 2658862 BLK 131 3 B B A B+ A
34 YAMAHA U3H 2735378 BLK 131 3 B B+ A B+ A
Tin liên quan :