Amplifier & Monitor

Amplifier& monitor: Nếu bạn đang chơi đàn trong môi trường trực tiếp, chất lượng âm thanh còn khiến bạn chưa hài lòng thì không cách nào khác, bạn cần ngay một bộ khuếch đại và màn hình chất lượng. Những công cụ vô giá này sẽ giúp cho các ghi chú của bạn không bị trôi lạc trong mớ hỗn hợp.

    Không có sản phẩm nào!