Center-Speakers

CENTER-SPEAKERS: Cung cấp giọng hát và giọng đối thoại hoàn toàn rõ ràng từ các nguồn âm thanh có độ phân giải cao.