Chiều tưởng nhớ

Sáng tác: Lan ĐàiHoàng Hương Trang | 219


1. [Em] Chiều đi lặng lẽ
[E] Thương nhớ muôn [Am] đời
Khi [G] người yêu xa [B7] vắng
Nhạc [C] thu chưa thấy [B7] về

[Em] Chiều buông mờ sương
[E] Quạnh vắng phố [Am] phường
Khi [G] người yêu xa [B7] vắng
Nhạc tình sao luyến [Em] thương?

ĐK: Bàn tay đâu tìm không thấy [G] nữa
Bờ môi [Am] đâu, mắt [C] đâu, ôi tìm [B7] đâu
Dấu [C] chân em xa [G] vời vợi
Nghìn muôn [B7] xưa quên lãng [Em] rồi

2. [Em] Hồn chìm tưởng nhớ
[E] Dòng thư xanh [Am] mờ
Hôn [G] tình thư em [B7] viết
Gửi [C] anh xưa đến [B7] giờ

[Em] Chiều đi lặng lẽ
[E] Trong cánh hoa [Am] tàn
Ôi [G] màu hoa trinh [B7] trắng
Giờ đây hoa bẽ [Em] bàng

Nghe bài hát