Earphones

Earphones: Là một nhà sản xuất nhạc cụ hàng đầu, Yamaha kết hợp kinh nghiệm phong phú với sự tập trung mạnh mẽ vào chất lượng âm nhạc. Sử dụng chuyên môn của mình để tạo ra tai nghe màn hình cao cấp Earphones.