Khi tưởng tới người vắng mặt

Sáng tác: Trần Duy ĐứcDu Tử Lê | 173


[Em] Rồi em bỏ tôi đi
Trong một buổi [Am] sáng sài gòn đầy lá
[Bm] Hay em bỏ tôi đi trong một buổi [G] chiều
Nắng [C] ăn lốm đốm da [Em] em [A]

[D] Rồi em bỏ tôi [G] đi
Anh ở [C] lại như con sâu [Em] kèn
Như con sâu [G] kèn
Ngủ vùi [C] trong bao kín tối [B7] tăm
Hồi còi [D] không thê thiết rúc [Em] lên

[Em] Khi em bỏ tôi [D] đi
[G] Có nghe lòng trống [C] trải
[Am] Có nghe rừng gió [D] mãi
[G] Khi em bỏ tôi [Am] đi
Em bỏ tôi [Em] đi [A]

[D] Rừng đã thổi sương [G] theo
Ôi cuộc [B7] tình hoang mang rất [Em] vội
Hoang mang rất [G] vội
[C] Qua những miền hư [C] hao
Tôi [B7] ngồi nghe gió [Em] nổi

[D] Rồi em bỏ tôi [G] đi
Ôi chẳng [B7] còn cách chi khác [Em] được
Cách chi khác [G] được
Lập loè [C] con đom đóm mê điên
Tuyệt vọng [D] con đom dóm lửa [Em] tàn

[Em] Khi em bỏ tôi [D] đi
[G] Có nghe lòng trống [C] trải
[Am] Có nghe rừng gió [D] mãi
[G] Khi em bỏ tôi [Am] đi
Em bỏ tôi [Em] đi [A]

[D] Rừng đã thổi sương [G] theo
Ôi cuộc [B7] tình hoang mang rất [Em] vội
Hoang mang rất [G] vội
[C] Qua những miền hư [C] hao
Tôi [B7] ngồi nghe gió [Em] nổi

[Am] Em môi đỏ ráng chiều
[C] Có nghe lòng sắp [Dm] tối
[G] Khi em bỏ tôi [B7] đi
Em bỏ tôi [Em] đi

Nghe bài hát