Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau

Sáng tác: Phạm DuyDu Tử Lê | 163


1. Ơn [G] em thơ dại từ trời
Thơ dại từ [Bm] trời, từ [D7] trời theo [G] ta
À à a [G] a, theo [C] ta từ [G] trời
Xuống biển lượm [Bm] đời, lượm [D7] đời ta [G] lên
À ạ a [G] a, a a à à, à ạ à [Bm] à, à [D7] ạ a [G] a

2. Ơn [G] em mưa nặng hạt mềm
Mưa nặng hạt [Bm] mềm à [D7] a a a theo [G] ta
À a lên [G] núi theo [C] ta về [G] miền
Theo ta về [Bm] miền, về [D7] miền yêu [G] thương
À ạ a [G] a, a a à à, à ạ à [Bm] à, à [D7] ạ a [G] a

ĐK: Ơn [C] em môi ngải ngực trầm
Môi ngải ngực [Em] trầm, mặn [G7] ngọt thơm [C] ngon
À ạ cho [C] ta, cho [F] ta nghìn [C] lần
Cho ta nghìn [Em] lần, nghìn [G7] lần ơn [C] em
À ạ a [C] a, à ạ a a, a ạ à [Em] à, à [G7] ạ a [C] a

Ơn [C] em hơi ủ giường liền
Hơi ủ giường [Em] liền, nghìn [G7] năm chưa [C] phai
À ạ cho [C] ai giấu [F] nỗi buồn [C] phiền
Giấu nỗi buồn [Em] phiền, buồn [G7] phiền quanh [C] đây
À ạ a [C] a, à ạ a a, a ạ à [Em] à, à [G7] ạ a [C] a

3. Ơn [G] em nay đã về người
Nay đã về [Bm] người, giờ [D7] về nơi [G] ai
À ạ a [G] a, kiếp [C] sau làm [G] người
Xin giữ lại [Bm] đời, lại [D7] đời cho [G] nhau
À ạ a [G] a, a a à à, à ạ à [Bm] à, à [D7] ạ a [G] a

Nghe bài hát