Người về đâu

Sáng tác: Nguyễn Đình Hòa | 191


1. Cơn mưa nào chợt [Am] đến bong bóng vỡ đầy [G] sân
Nằm nghe bao tiếng [Em] lòng khóc than duyên phận [C] mình
Hạt [Dm] mưa khơi chi bao sầu [Am] nhớ
Mưa tí tách bên [G] hiên niềm đau dâng liên [E7] miên.

2. Dấu chân ai còn [Am] đó thềm đá vẫn còn [G] ghi
Người xưa giờ chốn [Em] nào nghe xót xa nghẹn [C] ngào
Người [Dm] như chim bay muôn nghìn [Am] lối
Làm sao tôi tìm [F] tới sầu [Em] vây kín trời [Am] mây.

ĐK:
Người về nơi [Em] đâu có biết chăng chốn [Dm] xưa
Những chiều mây giăng [Am] lối
Sương xuống vang cung [Dm] sầu
Than trách tơ duyên [F] đầu
Sao duyên tình [E7] mình không giữ được bền [Am] lâu.

3. Bao niềm mơ [Am] ước đã sớm vội tàn [G] mau
Lòng mang bao nỗi [Em] sầu buồn dâng lên gối [C] đầu
Người [Dm] vui say men duyên tình [Am] mới
Phận tôi tơ lòng [F] rối người [E7] giờ về nơi [Am] đâu.
Nghe bài hát