Sáo

Sáo: Sáo là nhạc cụ thổi hơi có từ rất lâu đời. Nhiều nước trên thế giới sử dụng sáo với nhiều hình dáng và cấu tạo có thể khác nhau. Ở Việt Nam sáo là một nhạc cụ âm nhạc rất thông dụng và có nhiều loại

    Không có sản phẩm nào!