Về San Francisco

Sáng tác: Đặng Hiền | 171


1. Tôi về bên [C] chiều
San Francis-[Em]co
Chiều lên con [F] phố
Phố nắng mơ [G] hồ [G7]

Tôi về bên [C] chiều
Nghe đêm hắt [Em] hiu
Tình nghiêng lòng [F] phố
Nghiêng [G7] nắng bên [C] chiều.

ĐK: San Francis-[Em]co
Nghe gió mơ [F] màng
Lời tình cho [D7] em
Con phố riêng [G] mình
[C] Bên biển chiều êm [F] đềm
Ngàn lời yêu [Fm] em
Theo [G7] sóng chiều [C] lên.

2. Tôi về bên [C] cầu
San Francis-[Em]co
Ngày lên theo [F] gió
Gió sớm ơ [G] thờ [G7]

Tôi về bên [C] ngày
Nghe mưa hắt [Em] hiu
Tình như lòng [F] phố
Sương [G7] xuống mơ [C] hồ.
Nghe bài hát