Trống Cajon

   Trống cajon Là một loại nhạc cụ được thiết kế  có 6 mặt và được làm bằng chất liệu gỗ. Người chơi sẽ dùng tay hoặc có thể dùng dùi chuyên cho bộ gõ này để đập lên các mặt trống. Mỗi mặt trống cajon sẽ tạo ra một âm thanh khác nhau do mỗi mặt được thiết kế riêng biệt.