Wireless System

Wireless system: là hệ thống không dây kỹ thuật số được thiết kế để tương thích tối đa cho các buổi diễn tập tại nhà hoặc phòng thu.