Hạt gạo làng ta

Sáng tác: Trần Viết BínhTrần Đăng Khoa | 177


Hạt gạo làng [G] ta
Có vị phù [Em] sa
Của sông Kinh [Bm] Thầy
Có hương sen [C] thơm
Trong hồ nước [Am] đầy
Có lời mẹ [G] hát
Ngọt bùi hôm [D7] nay.

Hạt gạo làng [Em] ta
Có bão tháng [Bm] bảy
Có mưa tháng [C] ba
Giọt mồ hôi [D7] sa
Những trưa tháng [C] sáu
Nước như ai [G] nấu
Chết cả cá [Am] cờ
Cua ngoi lên [D7] bờ
Mẹ em xuống [G] cấy.

Hạt gạo làng [Em] ta
Những năm bom [D7] Mỹ
Trút trên mái [G] nhà
Những năm cây [Am] súng
Theo người đi [Bm] xa
Những năm băng [D7] đạn
Vàng như lúa [Am] đồng
Bát cơm mùa [G] gặt
Thơm hào giao [D7] thông.

Hạt gạo làng [Em] ta
Có công các [Bm] bạn
Sớm nào chống [D] hạn
Vực mẻ miệng [Am] gầu
Trưa nào bắt [C] sâu
Lúa cao rát [Am] mặt
Chiều nào gánh [D7] vai
Quanh thùng quết [G] đất. [D7]

Hạt gạo làng [Em] ta
Gửi ra tiền tuyến
Gửi ra phương [C] xa
Em vui em [D7] hát
Hàng vàng làng [C] ta
Em vui em [D7] hát
Hàng vàng làng [G] ta.
Nghe bài hát