Phơ Guitar (Multi Effects)

Phơ Guitar, Phơ Multi Effects | Nhạc Cụ Minh Phụng | Chính Hãng 100%