Trường ca sữa đậu nành

Sáng tác: Nhạc chế | 364


Ngày [Am] xưa. em bán sữa đậu [Dm] nành.
Ngày [G] xưa em đạp chiếc xe [C] màu xanh
[E] Em ! Chính em ngày xưa đó
Bán sữa đậu [E7] nành em đạp chiếc xe [Am] màu xanh

Ngày [Am] nay em bán sữa đậu [Dm] nành
Ngày [G] nay em đạp chiếc xe màu [C] xanh
[E] Em! Chính em ngày xưa đó
Bán sữa đậu [E7] nành em đạp chiếc xe màu [Am] xanh

Ngày [Am] mai em bán sữa đậu [Dm] nành
Ngày [G] mai em đạp chiếc xe màu [C] xanh
[E] Em! Chính em ngày mai đó
Bán sữa đậu [E7] nành em đạp chiếc xe màu [Am] xanh

Rồi [Am] con em cũng bán sữa đậu [Dm] nành
Rồi [G] con em cũng đạp chiếc xe màu [C] xanh
[E] Ôi! con em cũng như thế
Bán sữa đậu [E7] nành cũng đạp chiếc xe màu [Am] xanh

Rồi cháu [Am] em cũng bán sữa đậu [Dm] nành
Rồi cháu [G] em cũng đạp chiếc xe màu [C] xanh
[E] Ôi! cháu em cũng như thế
Bán sữa đậu [E7] nành cũng đạp chiếc xe màu [Am] xanh

Rồi chắt [Am] em cũng bán sữa đậu [Dm] nành
Rồi chắt [G] em cũng đạp chiếc xe màu [C] xanh
[E] Ôi! chắt em cũng như thế
Bán sữa đậu [E7] nành cũng đạp chiếc xe màu [Am] xanh

Nhà [Am] em ai cũng bán sữa đậu [Dm] nành
Nhà [G] em ai cũng đạp chiếc xe màu [C] xanh
[E] Ôi! Cả nhà em như thế
Bán sữa đậu [E7] nành cũng đạp chiếc xe màu [Am] xanh

Rồi [Am] tôi ca bán sữa đậu [Dm] nành
Rồi [G] tôi ca cũng đạp chiếc xe màu [C] xanh
[E] Ôi! Bài ca chỉ có thế
Hết sữa đậu [E7] nành rồi đến chiếc xe màu [Am]xanh

Rồi ca [Am] xong đi uống sữa đậu [Dm] nành
Rồi [G] ca xong đi đạp chiếc xe màu [C] xanh
[E] Ôi! Tài năng chỉ có thế
Bán sữa đậu [E7]nành rồi đạp chiếc xe màu [Am] xanh