Uống cạn ly buồn

Sáng tác: Nguyên Chấn Phong | 263


Intro: [Em][C]-[Em][G]
[C][D7][G]-[C][Bm][Em]

1. Anh [Em] buồn tôi cũng buồn [G] hơn
Thôi ta cạn [Bm] chén uống cho say [Em] quên buồn
Cạn [Bm] rồi lòng càng buồn [D] hơn
Thì thôi trút [Bm] hết tâm sự cho [B7] nhau

2. Cuộc [Em] đời ai cũng như [G] ai
Giàu nghèo cùng [Bm] khổ đâu nào [D] riêng ta
Dẫu [Bm] nghèo người đời coi [D] khinh
Tình anh em [Bm] mình sống chết [Em] có nhau

ĐK: Cạn [D] ly dzô một hai [C] ba
Uống quên sầu [D] hết không say [Em] không về
Chuyện [Bm] đời đâu còn có [D] đó
Kiếm tiền thật [Bm] nhiều chết mang theo [Em] được đâu

Cạn [D] ly nào anh em [C] ta
Bạc tiền dẫu [D] thiếu nhưng dư [Em] nghĩa tình
Uống [Bm] cạn ly buồn bên [D] nhau
Ngày mai tương [Bm] sáng niềm vui [Em] sẽ về [Am][Em]

3. Tiệc [Em] tàn vui cũng phải [G] tan
Anh em chào [Bm] nhé nhà ai [Em] nấy về
Đời [Bm] buồn mắc kệ đời [D] trôi
Đêm nay thẳng [Bm] giấc ngày mai [Em] hết buồn