Đời là cõi tạm

Sáng tác: Nguyễn Khánh Sang | 231


1. Con [Em] xin Bồ Tát từ [G] bi
Đưa con qua [D] khỏi bến mê cuộc [Em] đời
Con [D] quỳ trước tượng Di [G] Đà
Ăn năn sám [Bm] hối lỗi lầm gây [Em] ra.

2. Ngày [Em] qua cuộc sống vô [G] minh
Trôi trong sinh [D] tử bao nhiêu lần [Em] rồi
Con [D] nguyện tu tập trọn [G] đời
Cầu theo bến [Bm] giác thiền từ nương [Em] qua.

ĐK:
Quan [D] Âm cứu khổ lầm [C] mê
Giúp con thoát [Am] nạn nhiều lần lầm [G] than
Nhìn [Am] quanh quyến thuộc họ [D] hàng
Nào ai biết [Bm] trước từng người ra [G] đi.

Vậy [D] mà đời sống ngu [C] si
Chấp mê bát [Am] ngộ tìm đường bi [G] thương
Tới [Am] khi gặp quỷ vô [D] thường
Tiền cao như [Bm] núi cũng đành buông [Em] xuôi.
Nghe bài hát