Mộng sẽ thành đôi

Sáng tác: Tùy But DuyênTuấn Quang | 192


1. Ngỏ lời yêu [Am] anh nhưng nào đâu dám [C] ngỏ
Sợ anh chối [D] bỏ em đau khổ nhiều [Am] hơn
Nhiều đêm suy [G] tư thao thức suốt đêm [F] dài
Khắc khoải với u [D] hoài nhưng nào em [E7] có hay?

2. Lòng chợt vu [Am] vơ anh nhìn tôi mắc [C] cỡ
Làm tim nín [D] thở bao thương nhớ trào [Am] dâng
Lời yêu muốn [G] trao bao câu nói ngọt [F] ngào
Nhưng [A7] em đã ngỡ [D] ngàng
Anh ngại [E7] ngùng chưa dám làm quen.

ĐK: Em [C] ơi bến đò [D] ngang ru anh giấc mơ [Am] vàng
Đam mê kiếp cung [G] đàn đời nghệ sĩ mênh [C] mang
Thời [D] gian chưa xóa bao [Am] giờ anh ôm mối tơ [E7] lòng
Gửi vào trong tiếng [C] ca tình yêu chưa luyến [D] trao
Tuy ai nói lời [E7] thề mãi suốt đời yêu chỉ [Am] mình anh

3. Rồi thời gian [Am] trôi tình thương đã ươm [C] mầm
Ru hai tim [D] vàng mộng tình đã lên [G] cao
Vun xây ân [C] tình bao tiếng thương ngọt [D] lành
Bến [C] đỗ duyên tơ [F] phận
Vui cuộc [E] đời mái ấm thủy [Am] chung.