Thế thì thôi

Sáng tác: Vũ Thế DũngMai Đại Khải | 235


Mưa về giăng phố [G] nhỏ tình đời vừa đi [C] qua
Kỷ niệm xưa còn [B7] đó thế [Am] mà đã chia [B7] xa
[E] Em là mây chấp [Am] cánh bay [D] khắp bốn phương [G] trời
Lòng anh thì se [Bm] lạnh thôi đành vậy người [Em] ơi [D][Em]

Đường [G] trần đâu biết [C] trước ngày [D] mai ngã lúc [G] nào?
Dòng [Am] sông đò xuôi [Bm] ngược tình [D] yêu rồi ra [G] sao
Em [E] đi phố nghiêng [Am] sầu còn [D] anh nhận niềm [G] đau
Thời [D] gian vào cõi [Am] nhớ thao [B7] thức tóc bạc [Em] màu [D][Em]

Mưa về trong gác [G] trọ cuộc tình riêng anh [C] thôi
Giờ [Em] em vui bên [B7] đó anh [Am] buồn đêm lẻ [B7] loi
[E] Em ơi thế thì [Am] thôi tình [D] mình giờ xa [G] rồi
Còn gì cho nhau [C] nữa đứng [Bm] nhìn nước cuốn [Em] trôi [D][Em]