Từ khi

Sáng tác: Dương Vân Châu Trúc Ca | 705


1. Từ [C] khi người cho ta [Am] biết biệt [Dm] ly [G7]
Từ [Em] khi đời cho ta [G7] biết hạn [C] kỳ [C7]
Từ [F] khi tình cho ta [Dm] biết sầu [Em] bi
Từ [Dm] khi lệ cho ta [F] biết [G7] ướt [C] mi. [G7]

2. Từ [C] khi nhìn nhau không [Am] nói một [Dm] câu [G7]
Từ [Em] khi cùng chia xâu [G7] chuỗi nguyện [C] cầu [C7]
Từ [F] khi cầm tay chia [Dm] sớt niềm [Em] đau
Từ [Dm] khi đợi trông ơn [F] phép [G7] nhiệm [C] mầu.

ĐK:
Rồi [F] thôi thuyền mơ theo [Em] sóng [G7] ra [C] khơi [Am]
Rồi [G] thôi đàn kia lỡ [Am] phím [F] chơi [C] vơi [C7]
Rồi [F] thôi dòng mây rẽ [Em] lối [G7] chia [C] đôi [Am]
Rồi [Dm] thôi chiều buông hoang [F] vắng [G7] mình [C] tôi.

3. Từ [C] khi từng đêm nghe [Am] tiếng giọt [Dm] sương [G7]
Từ [Em] khi từng đêm canh [G7] trắng đoạn [C] trường [C7]
Hồn [F] thu vàng gieo phai [Dm] bóng tà [Em] dương
Hồn [Dm] thu vàng rơi lá [F] úa [G7] ngập [C] đường.