Xin đời mãi có em

Sáng tác: Khê Kinh Kha | 668


1. Không có [Em] em đâu có tình [C] nồng
Không có [Am] em đâu có mộng [Bm] lành
Và đời này đâu có yêu [B7] thương
Không có [Em] em đâu có mưa [C] buồn
Không có [Am] em đâu có nắng [Bm] mềm
Và lòng này đâu có chờ [Em] mong

ĐK: Không có [E] em thôi lạc giữa [G#m] đời
Không có [C#m] em ai ngự tim [F#m] tôi
Xin có [E] em trên bước đường [C#m] trần
Xin có [G#m] em vui giữ cuộc [C#m] tình
Xin cho [B7] đời mãi có em [F#m] ngoan
Đôi chúng [B7] mình chia sớt mặn [Em] nồng

2. Không có [Em] em đâu có hẹn [C] hò
Không có [Am] em đâu có đợi [Bm] chờ
Và từng ngày đâu có bơ [B7] vơ
Không có [Em] em đâu có ước [C] thề
Không có [Am] em đâu có tóc [Bm] mềm
Và đời này đâu có dễ [Em] thương

3. Không có [Em] em đâu có cuộc [C] đời
Không có [Am] em đâu có nụ [Bm] cười
Và mộng đời đâu có chơi [B7] vơi
Không có [Em] em đâu có tỏ [C] tình
Không có [Am] em đâu có mắt [Bm] buồn
Và đời này đâu có dịu [Em] ngoan

4. Không có [Em] em đâu có cuộc [C] tình
Không có [Am] em đâu có giận [Bm] hờn
Và lời tình đâu có mong [B7] manh
Không có [Em] em đâu có môi [C] hồng
Không có [Am] em đâu có tóc [Bm] mềm
Bay giữ hồn và rối trong [Em] tim