Vết thương cuối cùng

Sáng tác: Diên An | 589


1. Người vừa tặng [Am] ta vết [Em] thương đau ngọt [Am] ngào
Chẳng [A7] nợ nần gì [Dm] nhau hãy [G] để hồn ta bay [C] cao
Từ vào cuộc [Em] vui đã [Dm] chớm nghe lừa [Am] dối
Che [A7] dấu trên nụ [Dm] môi những [E] lời yêu quá tả [E7] tơi

2. Thà một lần [Am] đi khuất [Em] xa nhau ngàn [Am] đời
Cho [A7] lệ này ngừng [Dm] rơi tiếng [G] cười còn vang trên [C] môi
Người vội vàng [Em] lên nhan [Dm] sắc chưa tàn [Am] úa
Mai [A7] mốt xa cuộc [Dm] vui chẳng [E7] còn mong những ngọt [Am] bùi

ĐK: Từ [Am] đây xa rời đôi cánh tay [C] ngoan
Từ [Dm] đây giã từ lời nói điêu ngoa
Từ [F] đây chỉ còn lại mình [E7] ta
Và [G] thêm tuổi chia [C] xa
Tiếc [E7] cho ngày đã [Am] qua

3. Đường tình vừa [Am] xa xác [Em] thân đau rã [Am] rời
Nhưng [A7] một lần này [Dm] thôi để [G] rồi từ đây yên [C] vui
Cuộc đời buồn [Am] tênh nên [Dm] lẻ loi tìm [Am] đến
Ta [A7] cám ơn tình [Dm] nhân đã [E7] dìu ta đến mộ [Am] phần

Nghe bài hát