Xóm đêm

Sáng tác: Phạm Đình Chương | 696


Đường về canh [Dm] thâu
Đêm khuya ngõ sâu như [Gm] không màu
[C] Qua phên vênh có bao [Dm] mái đầu
[Bb] Hắt hiu vàng ánh điện [A7] câu.

Đường dài không [Dm] bóng
Xa nghe tiếng ai ru [Gm] mơ mòng
[C] Mưa rơi rơi xóa lối [Dm] đi mòn
[Bb] Có đôi lòng [A7] vững chờ [Dm] mong.

Ai chia tay ai đầu xóm vắng im [Gm] lìm
Ai rung lên tia [Dm] mắt ngàn câu êm [Bb] đềm
Mong cho [Dm] duyên nghèo mai nắng gieo [Gm] thềm
[C] Đẹp kiếp sống [A7] thêm.

Màn đêm tịch [Dm] liêu
Nghe ai thoáng ru câu [Gm] mến trìu
[C] Nghe không gian tiếng yêu [Dm] thương nhiều
[Bb] Hứa cho đời [A7] thôi đìu [Dm] hiu.

Đêm tha hương ai vọng [C] trông
[Bb] Đêm cô liêu chinh [Dm] phụ mong
[Gm] Đêm bao canh mưa âm [Dm] thầm
Theo [Bb] gió về khua cơn [A7] mộng
Hẹn mai ánh xuân [Dm] nồng

Cho nên đêm còn dậy [C] hương
[Bb] Để dìu bước chân ai [Gm] trên đường
[C] Để nhìn xóm khuya không [F] buồn
Vì [Bb] người biết mang tình [A7] thương
Nghe bài hát