Giọt sầu

Sáng tác: Nguyễn Cửu Dũng | 210


Những giọt mặn [Em] đắng những giọt sầu [F#m7b5] cay
Nhỏ xuống mi [Em] gầy như lời thở [G+] than cuộc tình trái [G/D] ngang [C#dim]
Muộn màng mưa [Am] Ngâu hay sợ tình [F#m7b5] đau?
Đời còn bao [C] lâu sao [Am] còn nhớ [Em] nhau? [F#m7b5] [Em]

Kiếp [Am] sau có [Em] còn đường phố mưa [Am] bay
Ngồi đâu mà [B] đợi? Về đâu em [C] ơi ?
Chuyến xe đời [Dm] ngườI thật khó đón [G] đưa
Chỉ mong được [F#m7b5] qua để nghe sầu [B] rơi
Nát tan tơi [Em] bời [C] [Em]

Sương mờ ngõ [Em] tối ta tìm giọt [F#m7b5] rơi
Nhỏ xuống bên [Em] đời những giọt đầy [G+] vơi nghẹn lời đắng [G/D] môi [C#dim]
Muộn màng cho [Am] nhau! Hay sợ ngày [F#m7b5] sau
Đường nào ta [C] đi? Không [Am] còn nghĩ suy [Em]

Nắng [Am] mưa không [Em] còn chỉ thấy hoang [Am] vu
Thuyền không bến [B] đợi dòng sông chơi [C] vơi
Có ai một [Dm] đời? tìm mãi thương [G] yêu
Người đi về [F#m7b5] đâu? Bỏ quên tình [B] mau lãng quên giọt [Em] sầu [C] [Em]

* Lâu rồi chuyện [Em] cũ mấy ai vừa [F#m7b5] nghe?
Chỉ có đêm [Em] dài - suốt đời nỉ [G] non.. Giọt [B] sầu héo [Em] mòn..

* Lâu rồi chuyện [Em] cũ mấy ai lệ [F#m7b5] rơi ?
Chỉ có đêm [Em] dài suốt đời bền [G] lâu.. Giọt [B] sầu nhớ nhau….
Nghe bài hát