Hẹn một ngày về

Sáng tác: Lê Hữu Mục | 150


1. [C] Về đây trong hoa [Em] lá hỡi cánh [F] chim giang [Em] hồ
[C] Về đây trong hương [Am] sắc thắm [Em] tươi, say [F] mơ
[Dm] Huế, lờ lững giòng [G] Hương
Năm tháng còn [G7] vương lời ai mong [C] chờ
[Dm] Huế, trong tiếng dịu [G] êm
Cô lái bên [D7] sông còn vang lời [G] thơ

Tình [F] xưa không [G] vỡ bao [C] giờ
Mùa [F] xưa còn [Dm] thơm ngàn [Em] gió
Chiều [F] hè về trong sương [D7] khói mong [G] manh
Chờ [F] người về trong hương [D7] thu trong [G] xanh

2. [C] Về đây trong hoa [Em] lá hỡi cánh [F] chim giang [Em] hồ
[C] Về đây trong hương [Am] sắc thắm [Em] tươi, say [F] mơ
[Dm] Huế, lờ lững giòng [G] Hương
Năm tháng còn [G7] vương lời ai mong [C] chờ
[Dm] Huế, trong tiếng dịu [G] êm
Cô lái bên sông còn vang lời [C] thơ

Mùa [F] hương hẹn [G] đến khi [C] về
Lòng [F] xanh còn [Dm] in trời [Em] Huế
Trầm [F] trầm thuyền đem thương [D7] nhớ qua [G] sông.
Chập [F] chùng trời mây bay [D7] trong mênh [G] mông

3. [C] Từ đây xa sông [Em] bến thuyền lướt [F] theo trăng [Em] ngà.
[C] Trời đầy sương lạnh [Am] lẽo, có [Em] ai bơ [F] vơ.
[Dm] Giơ tay vướng mà [G] đi,
Sông nước biệt [G7] ly, người xa kinh [C] kỳ
[Dm] Giữa sương gió ngàn [G] khơi
Đăm-đắm trông [G7] ai cầu mong ngày [C] vui.

Nghe bài hát