Lời sám hối

Sáng tác: Duy Lễ | 186


1. Em ngồi thanh [Am] thoát, lời kinh trên [Dm] môi
Áo gì trắng [Am] thế, tóc mây buông dài
Lời kinh cầu bình [Am] an, ngoài kia hoa rất vàng
Cỏ ngoài kia xanh [E] thế, áng mây chầm chậm trôi, chầm chậm [E7] trôi

Lời kinh nào sám [Am] hối, chim tung cánh lên trời
Ngoài kia trời sụp [C] tối, hoa theo dòng nước [E7] trôi
Trôi về [Dm] đâu, lời cứu [E] rỗi cho em hay cho [E7] tôi

ĐK: Tay em lần cô [Am] chuỗi, lời kinh như đường [C] dài
Lòng em thành thất [E7] thế, Chúa trên trời lắng nghe
Hãy đến ngồi cùng [Dm] tôi, đọc phúc âm cuộc [C] đời
Như ngày xưa Chúa [Em] dạy, yêu nhau đi em [E7] ơi
Lẽ nào em kính [Am] Chúa, mà lại không yêu [F] người
Lẽ nào em mến [Dm] Chúa, mà lại không yêu [C] tôi
Mà lại không yêu [E] tôi, mà lại không yêu [E7] tôi

2. Tôi ngồi như [Am] đá, lời kinh bay [Dm] qua
Có còn chút [Am] ấm, nắng kia giăng đầy
Xin Ngài lòng bình [Am] an, nhìn môi em đượm hồng
Gót chân nào xinh [E] thế, bước về chầm chậm thôi, chầm chậm [E7] thôi

Về đâu cô bé [Dm] hỡi, xin đợi tôi đợi [Am] tôi
Lời kinh nào sám [F] hối, dành cho tôi cho [E7] tôi
Lời kinh buồn lời cứu [Am] rỗi xin em quên em [C] quên
Lời kinh là tiêng [F] khóc, tình yêu như nụ [Am] cười
Tình tôi thành thất [E7] thế, em ơi em có [Am] nghe

Nghe bài hát