Lời yêu thương phai

Sáng tác: Thiệu Hoàng | 176


1. Em đến một [Em] ngày, cơn mưa tầm [Am] tã
Tóc ướt bờ [Em] vai, trôi cơn đau [B7] dài
Trôi cơn đau dài, thương yêu ngồi [Em] lại

2. Em đến một [Em] lần, cơn mưa còn [Am] mãi
Hong chút nắng [Em] mai, soi đời miệt [B7] mài
Soi đời miệt mài, sợi buồn nguôi [Em] ngoai

ĐK: Giòng đời bao [Am] nỗi, tình đi muôn [Em] nơi
Đếm bước đơn [Am] côi, đếm bước đơn [G] côi
Vẫn còn mình [B7] thôi [Em]

Đời chia rẽ [Am] lối, tình nơi xa [Em] xôi
Yêu thương một [B7] lời, gương soi một đời
Nhìn người đã qua, lời yêu thương [Em] xa

3. Rồi có một [Em] ngày, chờ cơn mưa [Am] đến
Mưa đến tìm [Em] ai, nhưng em không [B7] lại
Nhưng em không lại, lời yêu thương [Em] phai

* Chờ cơn mưa [Am] đến, mưa đến tìm [Em] ai
Nhưng em không [B7] lại nhưng em không lại
Lời yêu thương [Em] phai

Nghe bài hát