Nhanh một giây sai một đời

Sáng tác: Nguyên Chấn Phong | 167


1. Ngày tình chưa chớm [Am] nở thuở chưa biết [G] nhau em [E7] chẳng bao giờ [Am] buồn
Nhìn thời gian dần [Dm] trôi hoa nở trên [G] môi em vui qua ngày [C] tháng [Am]
Đời anh chắc cũng [F] thế chân mãi rong [G] chơi biết nơi nao dừng [C] chân [Am]
Đôi ta cứ vậy [Dm] đi sao cố tìm [E7] chi yêu nhau làm [Am] gì

2. Đường yêu từ muôn [Am] thuở kẻ muốn thoát [G] ra [E7] người mơ tìm [Am] vào
Chào nhau chi một [F] câu để thương [G] đau bước vào đời [C] nhau [Am]
Anh lãng phí ngày [Dm] vui em úa xuân [G] thì để nhận được [E7] chi
Trời xui khiến mà [Dm] chi gieo chậm một [E7] giây mình chẳng sai một [Am] đời.

ĐK:
Phải [Am] chăng ta vướng nợ tình [F] nhau
Duyên số người [G] ơi nay đành xin trả [C] thôi
Phải [Dm] chăng trời cao sắp đặt [F] rồi
Sao tránh khỏi phận [G] duyên chạy trời cho khỏi [E7] nắng.

Thế [Am] thôi trả hết nợ đời [F] nhau
Chân bước vội [G] đi sao lệ sầu úa [C] mi
Nợ [Dm] nhau lời xin lỗi thật [F] lòng
Mình đã làm khổ [G] nhau dìu [E7] nhau lên đỉnh [Am] sầu.