Nhớ bạn

Sáng tác: Vũ Thành | 315


Version 1: lời theo phần trình bày của ca sĩ Mai Hương


[G] Xuân vương trên ngàn [Bm] hoa nhắc bao sầu [D7] nhớ mơ [G] màng
Mây buông trong chiều [C] vắng như luyến [Am] tiếc giấc mơ đã [D] tàn
[C] Nhớ dưới xuân năm [Am] nào lòng say ước [D7] mơ sống trong mộng vàng

[G] Xuân nay bao sầu [Bm] nhớ xuân xưa
Mối tình phai [Em] hương đang lòng hầu [D] đứt muôn đường tơ [G] vương
Sầu vương áng [Am] mây bao nhuốm màu [G] tang

Chiều nay niềm ái [C] ân xưa tìm đến bên [G] ai, [D7] kể nỗi nhớ [G] thương
[Em] Lời thề cùng cánh [Am] hoa rơi tàn úa bên [G] song dưới [D7] ánh tà [G] dương
[G] Xuân nay bao sầu [Bm] nhớ xuân xưa
Tiếc mối tình phai [Em] hương đang lòng hầu [D] đứt muôn đường tơ [G] vương
Sầu vương áng [Am] mây bao [D7] nhuốm màu [G] tang

[G] Bóng dáng xa khuất [C] ngàn trùng dương
[Am] nhớ nhung càng suy [D7] lòng vấn [G] vương
[Em] Cung đàn lỡ bao [Bm] nhịp luyến [Em] thương đường đời lẻ [C] bước
Lòng nặng nặng mối đau [G] thương nhớ phút giây êm [C] đềm say đắm
Tiếc bao giờ mơ [D] màng dưới [G] trăng
[C] Xa kìa bướm ong [Bm] đùa cùng với muôn [Am] hoa
Lòng mơ ước [D7] thầm ai say hoà nhịp [G] xưa

[G] Chiều nay niềm ái [C] ân xưa tìm đến bên [G] ai, [D7] kể nỗi nhớ [G] thương
[Em] Lời thề cùng cánh [Am] hoa rơi tàn úa bên [G] song dưới [D7] ánh tà [G] dương
[G] Xuân nay bao sầu [Bm] nhớ xuân xưa
Tiếc mối tình phai [Em] hương đang lòng hầu [D] đứt muôn đường tơ [G] vương
Sầu vương áng [Am] mây bao [D7] nhuốm màu [G] tang------------------
Version 2: lời theo phần trình bày của ca sĩ Duy Trác (trước 1975)


[G] Xuân vương trên ngàn [Bm] hoa nhắc bao sầu [D7] nhớ mơ [G] màng
Mây buông trong chiều [C] vắng như luyến [Am] tiếc giấc mơ phai [D] tàn
[C] Nhớ dưới xuân năm [Am] nào lòng say ước [D7] mơ sống trong mộng vàng

[G] Xuân nay bao sầu [Bm] nhớ xuân xưa
Tiếc mối tình phai [Em] hương cung gần đành [D] lỡ dứt đường tơ [G] vương
Nụ cười vừa chớm [Am] mây bao nhuốm màu [G] tang

Chiều nay niềm ái [C] ân xưa tìm đến bên [G] ai, [D7] kể nỗi nhớ [G] thương
[Em] Lời thề cùng cánh [Am] hoa rơi tàn úa bên [G] song dưới [D7] ánh tà [G] dương

[G] Bóng dáng xa khuất [C] ngàn trùng dương
[Am] nhớ nhung càng suy [D7] lòng vấn [G] vương
[Em] Cung đàn lỡ bao [Bm] nhịp luyến [Em] thương đường đời lẻ [C] bước
Lòng nặng nặng mối đau [G] thương, nhớ phút giây êm [C] đềm say đắm

[G] Nhớ phút giây mơ [D7] màng dưới [G] trăng
[C] Xa kìa cánh chim [Bm] chiều bạt gió muôn [Am] phương
Lạc loài cuối [D7] trời mang ưu sầu [G] ngàn thu

[G] Nhớ bóng ai bên [C] thềm thanh vắng
Nhớ phút giây mơ [D7] màng dưới [G] trăng
[C] Xa kìa cánh chim [Bm] chiều bạt gió muôn [Am] phương
Lạc loài cuối [D7] trời mang ưu sầu ngàn [G] thu

[G] Tháng năm thay màu [Bm] áo tang thương
Tiếc mối tình phai [Em] hương duyên xưa đành [D] lỡ dứt đường tơ [G] vương
Trời vàng tới quá [Am] mau muốn [D7] kiếp chờ [G] nhau

Nghe bài hát