Như vàng áo xưa

Sáng tác: Nguyễn Minh HảiNguyễnTất Nhiên | 147


Ba [D] năm vuốt sợi tình [F#m] dài
[B7] Ừ tôi còn [Em] vụng
[A] Ừ tôi còn vụng ngón tay dậy [D] thì
Ba [D] năm vuốt sợi tình [Em] sâu
[A] Người chưa yên [D] nỗi chút [B7] tình xác [Em] xơ
Nên thời gian [G] ấy ngùi [A] trông
Khô như hạt bụi trưa ngập ngừng [D] bay

Mưa [G] thì mưa thả phai [A] phai
Rồi sau đó [Bm] sẽ một [A] vài tang [D] thương
Bởi [G] quen cầm lược soi [F#m] gương
Biết ai ôm [A] gối mộng thường lâu [D] chăng
Mưa thì mưa thả phai [Em] phai
Biết ai ôm [A] mối đoạn trường chờ [D] nhau

Hơi [G] tàn tro lạnh lần [F#m] đưa
Ba năm khơi [Bm] lại cũng vừa đủ [Em] đau
Giọt [G] mưa xanh mấy tuổi [Em] nàng
Tôi nghe lá [A] rụng như vàng áo [D] xưa

Nghe bài hát