Ru về phận người

Sáng tác: Nguyễn Minh Hải | 181


1. Ngày giá [Em] buốt con tim [C] mù
Lời thì [Em] thầm của tiếng mộng [D] du
Ru về cuộc [Am] đời phận kiếp lưu [G] vong
Ru lời thật [E7] thà ngày tháng long [Am] đong
Ru trăng mộng mị chìm giữa hư [B7] không tháng [Em] ngày.

ĐK:
Ta [D] mang nặng tình [G] sầu
Chờ dấu cưu [Em] mang qua trăm nghìn [C] đèo
Rừng núi cheo [Am] leo đêm sâu vực thẳm
Ngồi nhìn bóng xuôi [B7] tay ngậm [Em] ngùi.

2. Ngày hấp [Em] hối trăm năm [C] về
Lời cỏ [Em] dại mọc nhánh từ [D] tâm
Cho đời tủi [Am] nhục hạnh phúc mong [G] manh
Cho đời bội [E7] bạc còn chút ăn [Am] năn
Mai con gặp lại hỏi lòng con [C] nhớ
Những chuyến xe [B7] qua bụi [Em] mờ.

3. Ngày nắng [Em] cháy đôi vai [C] trần
Người ngồi [Em] chờ từng tiếng nỉ [D] non
Ru về phận [Am] người sỏi đá trông [G] mong
Ru về tình [E7] người từ đáy sông [Am] khô
Bên chiếu bạc mệnh còn ngóng mưa [B7] sa cuối [Em] mùa.
Nghe bài hát