Ta em còn có chung đường

Sáng tác: Lê Minh HảiDuy Phạm | 222


Intro: [Em][Am][B7][Em]

1. Em đi trường [Em] học, ta đi trường [Am] đời
Em dời gót [B7] ngọc, ta rời cuộc chơi
Em đi điệu [C] đàng, sang ngang mấy [Am] nhịp
Ta đi vội [B7] vàng, chưa kịp buồn vui

2. Em thôi trường [Em] học, ta thôi trường [Am] đời
Em còn trở [B7] lại, ta về ngày mai
Em đi dịu [C] dàng, sang trang lỡ [Am] nhịp
Ta đi dặm [B7] ngàn, cho kịp ngày [Em] vui

ĐK: Đã mấy mùa [G] rơi trên cây [C] đời
Nỗi buồn chín [Am] rụng
Con đường [B7] xưa con đường xưa
Bóng cũ đã mù [B7] khơi

[Em] Ta kẻ lên trang [D] đời, đôi dòng khô [Am] lệ
[F#7] Em khi về có [B7] nhớ, khi về em có nhớ
Mấy nhịp sầu [Em] vơi

3. Em đi mộng [Em] dài, đôi vai nhật [Am] nguyệt
Ta còn mải [B7] miết, khách lữ chiều phai
Em đi bước [C] dài, cho kịp nay [Am] mai
Ta còn mê [B7] mải, có kịp trùng [Em] lai

* Ta và [C] em ... có [B7] còn chung [Em] đường