Xuân quỳ lạy Phật

Sáng tác: TT. Thích Chân Quang | 212


1. [D] Khi một cành hoa [F#m] mai nở vàng hôm [Em] nay là mùa xuân [D] tới
[Em] Chuông chùa nhẹ ngân [C] vang, lòng người thênh [A7] thang, đón xuân dịu [D] dàng
[G] Xin Phật từ bi cho mọi người thương [Gm] nhau, quên đi hận [D] thù
Cho đời tràn hương [Bm] xuân, không nghe chuyện [Em] buồn, âu [A7] lo phiền [D] muộn
Xin từng ngày trôi [Bm] qua, lòng này không [F#m] quên, đời là cơn [G] mơ vô [D] thường
[G] Tâm này là vô [Em7] biên, một đường siêu [A7] nhiên, đến nơi diệu [D] huyền.

2. [D] Con quỳ lạy Như [F#m] Lai, bằng một con [Em] tim trọn niềm tôn [D] kính
[Em] Xin lòng này luôn [C] luôn tràn đầy yêu [A7] thương đến muôn vạn [D] loài
[G] Cho dù ngàn năm sau cuộc đời qua [Gm] mau, ghi sâu lời [D] thề
Xin mặt trời thiêng [Bm] liêng Chánh Pháp mầu [Em] nhiệm chiếu [A7] sáng mọi [D] miền
Xin Phật dạy cho [Bm] con được lòng khiêm [F#m] cung, hiểu mình như [G] sương, như [D] bụi
[G] Xin quỳ lạy nơi [Em7] nơi, dù cỏ cây [A7] hay cánh chim bạt [D] trời.

* [Bm] Xin cho con đi [G] tới chỗ tâm lặng [F#m] yên, không còn ưu [Bm] phiền
[Em] Mong cho muôn thế [G] giới như là mùa [A7] xuân, mãi mãi không [D] cùng.
Nghe bài hát