Dây Line

Dây line cho guitar sử dụng để đi diễn, dây line nhiều kích cỡ 3 mét, 5 mét. Nhạc cụ Minh Phụng có bán dây line, jack cắm guitar để đi diễn.