CTY TNHH Âm Thanh Nhạc Cụ Minh Phụng
347 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành Phố HCM
CTY TNHH Âm Thanh Nhạc Cụ Minh Phụng
marketingminhphung@gmail.com
CTY TNHH Âm Thanh Nhạc Cụ Minh Phụng
0969.768.606

Phụ Kiện Organ/Keyboard

Phụ kiện organ /keyboard: bao gồm Adaaptor đàn organ/ keybord và phụ kiện organ/ keyboard khác. Đây là hai phụ kiện không thể thiếu với người chơi đàn organ hay