Khăn phủ đàn piano

Khăn phủ đàn Piano: đây được ví như chiếc áo thứ hai của đàn, bảo vệ đàn khỏi những tác nhân gây hại bên ngoài