Dây đàn guitar Electric

Dây đàn guitar Electric: dây đàn là một bộ phận rất quan trọng. Nó có ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng âm thanh, cũng như giai điệu và phong cách của người chơi đàn