Amplifier Guitar Điện Nux

Amplifier guitar điện NUX: Nux là một loại Amplifier di động nhỏ, nhẹ và có mức độ âm thanh vừa đủ nghe trong phòng riêng hay tại các phòng tập Band. Ampli Guitar điện, Ampli Nux, Ampli mini | Nhạc Cụ Minh Phụng | Ưu đãi hấp dẫn