Dây đàn guitar Acoustic

Dây đàn guitar Acoustic: dây đàn là một bộ phận rất quan trọng, đặc biệt là đối với đàn Acoustic. Nó có ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng âm thanh, cũng như giai điệu và phong cách của người chơi đàn