Dây đàn guitar Classic

Dây đàn guitar Classic: dây đàn là một bộ phận rất quan trọng , đặc biệt là đối với đàn Classic. Nó có ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng âm thanh, cũng như giai điệu và phong cách của người chơi đàn