CTY TNHH Âm Thanh Nhạc Cụ Minh Phụng
347 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành Phố HCM
CTY TNHH Âm Thanh Nhạc Cụ Minh Phụng
marketingminhphung@gmail.com
CTY TNHH Âm Thanh Nhạc Cụ Minh Phụng
0969.768.606

Wireless System Nux

Wireless system Nux: là hệ thống micro không dây được thiết kế cho những người muốn thưởng thức micro có dây yêu thích của họ dưới dạng không dây.