Quăng tao cái boong bolero

Sáng tác: Nhạc chế | 730


1. Con phố đã lên [D] đèn mà lên đèn phải xuống [Am] phố
Xuống phố để giải [Em] ngố, chứ không cái [G] đầu bể hộp [C] số
Vì công việc hàng [Am] ngày nên chất chứa toàn vết [Em] ố
Thế tao dùng cỏ [G] khô, để tẩy [Em] rửa đi hết [Am] rồi

Tao sống không có [Am] lỗ, sống luôn đúng chỗ
Thằng [F] Sony nó đã gọi [D] về bảo là Pjnboy có [Am] show
Tao [D] hỏi nó đang ở [Em] mô, nó nói là casi-[Am]no
Đang giỡn hay đang [D] chơi mày đang [Em] giỡn hay đang [Am] bê

ĐK:
Nào nào mình [Am] cùng lại đây phê [Dm] pha
Phê cho nó [F] hết thấy đường về [Em] nhà
Nào nào mình [Am] cùng lại đây la, [Dm] la
Chơi cho nó [F] hết tối [G] nay ngủ chuồng [Am] gà

Quăng tao cái [Am] boong quăng tao cái [Dm] boong
Quăng tao cái [F] boong ta cùng [Em] chơi vòng [Am] tròn
Quăng tao cái [Am] boong quăng tao cái [C] boong
Quăng tao cái [Dm] boong ta cùng [Em] chơi vòng [Am] tròn

2. Con phố đã lên [D] đèn mà lên đèn phải xuống [Am] phố
Xuống phố để giải [Em] ngố, chứ không cái [G] đầu bể hộp [C] số
Vì công việc hàng [Am] ngày nên chất chứa toàn vết [Em] ố
Thế tao dùng cỏ [G] khô, để tẩy [Em] rửa đi hết [Am] rồi

Tao sống không có [Am] lỗ, sống luôn đúng chỗ
Thằng [F] Sony nó đã gọi [D] về bảo là Pjnboy có [Am] show
Tao [D] hỏi nó đang ở [Em] mô, nó nói là casi-[Am]no
Đang giỡn hay đang [D] chơi mày đang [Em] giỡn hay đang [Am] bê

Trăng nay lên [Am] cao sông Tiền nhấp [Dm] nhô
Ra ngoài kia xa [G] xa như thấy em khẽ [C] cười
Hôm nay là thứ [Am] mấy chắc chắn là [Dm] hai
Thì homie ơi đừng [G] lo ta hãy [Em] hút đi [Am] nào

ĐK:
Nào nào mình [Am] cùng lại đây phê [Dm] pha
Phê cho nó [F] hết thấy đường về [Em] nhà
Nào nào mình [Am] cùng lại đây la, [Dm] la
Chơi cho nó [F] hết tối [G] nay ngủ chuồng [Am] gà

Quăng tao cái [Am] boong quăng tao cái [Dm] boong
Quăng tao cái [F] boong ta cùng [Em] chơi vòng [Am] tròn
Quăng tao cái [Am] boong quăng tao cái [C] boong
Quăng tao cái [Dm] boong ta cùng [Em] chơi vòng [Am] tròn

Con phố đã lên [D] đèn mà lên đèn phải xuống [Am] phố
Con phố đã lên [D] đèn mà lên [C] đèn [Em] phải xuống [Am] phố