Con đò dòng sông

Sáng tác: Đang cập nhật | 172


1. Vẫn con [Em] đò, vẫn dòng [Am] sông [C] có từ thuở [Em] ấy
[E] Tôi ghé [Am] qua thăm người [D] thân bên [Bm] đó một [Em] lần
Trên con [G] đò đưa [C] khách lạ sang [Em] sông
Tôi mới [D] quen một người em gái [Em] nhỏ [B7]

2. Tuổi xuân [Em] thì, tóc xoã [Am] vai [C] áo bà ba [Em] trắng
[E] Tôi hỏi [Am] em, em cười [D] duyên đôi [Bm] má thẹn [Em] thùng
Thương con [G] đò nên [C] mới được quen [Em] em
Trên bến [D] sông bồng[Bm] bềnh con nước [Em] lên

Đò đưa [G] tôi đi qua bên [C] đó
Vì thương [Am] em nên thương cả con [Em] đò
Dòng sông [Bm] trôi như muốn đò neo [D] bến
Mà người qua [Bm] đây riêng chỉ một [Em] mình tôi

2. Vẫn con [Em] đò, vẫn dòng [Am] sông [C] bên bồi bên [Em] lở
[E] Tôi hỏi [Am] thăm, đâu ngờ [D] em nay [Bm] đã theo [Em] chồng
Tôi đi [G] tìm hơi [C] ấm ngày bên [Em] em
Như thuở [D] xưa mà giờ em [Bm] đã đã quên [Em] rồi
Nghe bài hát