Duyên thầm

Sáng tác: Đinh Thiên Hương | 205


1. Lỡ thương em [Am] rồi anh biết phải làm sao
Cứ đứng bên [D] rào mà lòng xuyến [Am] xao
Bao ngày thầm nhớ thầm [D] thương
Thương em nhiều [Em] lắm vấn vương trong [Am] lòng

Lỡ thương anh [Am] rồi em cũng lặng thinh
Chỉ biết lén [D] nhìn bóng hình từ [Am] xa
Mẹ già cứ mãi rầy [D] la
Nếu thương thì [Em] nói chớ nên để trong [Am] lòng

ĐK: Còn [D] cha nói em thiệt [Am] thà
Chỉ sợ mẹ bên [D] nhà không chấp thuận tình sui [Am] gia
Về thưa [D] cha mối mai sính lễ cau [Am] trầu
mẹ sẽ gật [D] đầu cho em về làm [Am] dâu

2. Đã thương nhau [Am] rồi anh đâu ngại gian lao
Dẫu cho cha [D] mẹ có rào trước đón [Am] sau
Nhưng tình anh vẫn gửi [D] trao
Về người con [Em] gái anh yêu thuở [Am] nào

Lỡ thương anh [Am] nhiều em thao thức từng đêm
Cứ mãi ngóng [D] tìm bóng hình trong [Am] tim
Đêm về nói nhỏ mẹ [D] nghe
Mẹ ơi con [Em] nhớ, mẹ ơi con nhớ anh Tư lục [Am] bình