CTY TNHH Âm Thanh Nhạc Cụ Minh Phụng
347 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành Phố HCM
CTY TNHH Âm Thanh Nhạc Cụ Minh Phụng
marketingminhphung@gmail.com
CTY TNHH Âm Thanh Nhạc Cụ Minh Phụng
0969.768.606

Sản phẩm khuyến mãi

  -15% Đàn Organ Yamaha GENOS
  Đàn Organ Yamaha GENOS

  99,999,000 VNĐ

  115,500,000 VNĐ
  -11% Đàn Piano Cơ Yamaha UX
  Đàn Piano Cơ Yamaha UX

  54,000,000 VNĐ

  60,000,000 VNĐ
  -20% Đàn piano cơ Yamaha MX101MR
  Đàn piano cơ Yamaha MX101MR

  50,000,000 VNĐ

  60,000,000 VNĐ
  -20% Đàn Piano cơ Yamaha SX101BL
  Đàn Piano cơ Yamaha SX101BL

  50,000,000 VNĐ

  60,000,000 VNĐ
  -11% Đàn Piano Cơ Yamaha W104
  Đàn Piano Cơ Yamaha W104

  45,000,000 VNĐ

  50,000,000 VNĐ
  -13% Đàn Piano Cơ Yamaha U3G
  Đàn Piano Cơ Yamaha U3G

  37,000,000 VNĐ

  42,000,000 VNĐ
  -10% Đàn Piano Cơ Yamaha U2H
  Đàn Piano Cơ Yamaha U2H

  37,000,000 VNĐ

  41,000,000 VNĐ
  -11% Đàn Piano Cơ Yamaha U3F
  Đàn Piano Cơ Yamaha U3F

  35,000,000 VNĐ

  39,000,000 VNĐ
  -17% Đàn piano cơ Yamaha U1H
  Đàn piano cơ Yamaha U1H

  35,000,000 VNĐ

  41,000,000 VNĐ
  -4% ĐÀN ORGAN YAMAHA SX900
  ĐÀN ORGAN YAMAHA SX900

  34,500,000 VNĐ

  36,000,000 VNĐ
  -11% Đàn piano cơ Yamaha U3E
  Đàn piano cơ Yamaha U3E

  34,000,000 VNĐ

  38,000,000 VNĐ
  -18% Đàn Piano Cơ Yamaha U1G
  Đàn Piano Cơ Yamaha U1G

  32,000,000 VNĐ

  38,000,000 VNĐ
  -18% ĐÀN PIANO CƠ KAWAI BL61
  ĐÀN PIANO CƠ KAWAI BL61

  32,000,000 VNĐ

  38,000,000 VNĐ
  -18% Đàn Piano Cơ YAMAHA U2G
  Đàn Piano Cơ YAMAHA U2G

  32,000,000 VNĐ

  38,000,000 VNĐ
  -16% Piano Cơ Yamaha U2F
  Piano Cơ Yamaha U2F

  31,000,000 VNĐ

  36,000,000 VNĐ
  -16% Đàn piano cơ Yamaha U1F
  Đàn piano cơ Yamaha U1F

  31,000,000 VNĐ

  36,000,000 VNĐ
  -19% ĐÀN PIANO CƠ KAWAI KU5
  ĐÀN PIANO CƠ KAWAI KU5

  31,000,000 VNĐ

  37,000,000 VNĐ
  -19% ĐÀN PIANO CƠ KAWAI KU5B
  ĐÀN PIANO CƠ KAWAI KU5B

  31,000,000 VNĐ

  37,000,000 VNĐ
  -16% Đàn Piano Cơ Yamaha U1E
  Đàn Piano Cơ Yamaha U1E

  30,000,000 VNĐ

  35,000,000 VNĐ
  -16% Đàn Piano Cơ Yamaha U2C
  Đàn Piano Cơ Yamaha U2C

  30,000,000 VNĐ

  35,000,000 VNĐ