Tôi muốn hỏi

Sáng tác: Võ Đảm | 175


1. Tôi muốn [Am] hỏi tại [G] sao người gian [C] dối
Tôi muốn [Am] hỏi tại [G] sao người bội [Am] bạc
Ân tình lại [C] xem như trò vui
Nhân tình đổi [G] thay như áo [C] mặc
Nhìn trong đôi [Em] mắt thói đời ta ngậm [Am] ngùi.

2. Thân với [Am] bạn từ [G] khi còn tay [C] trắng
Chung hướng [Am] đời cùng [G] chia ngọt sẻ [Am] bùi
Thế rồi bạn [C] cao sang quyền uy
Quên thời hàn [F] vi ngày [Am] xưa
Tham phú phụ [Dm] bần vì [E7] tiền vội quên nghĩa [Am] nhân.

ĐK:
Trên [C] đời [Em] được có mấy [Am] ai thương [Em] người như thương [Am] mình
Mở rộng lòng bao [Dm] dung nhân duyên khắp muôn [Am] trùng
Mà [F] cứ sân [A7] si có đáng [Dm] gì
Rồi [E7] thác mang theo lời thị [Am] phi.

3. Trên đỉnh [Am] đời người [G] xa hoa lạc [C] lối
Khi vấp [Am] ngã vòng [G] tay nào vẫn [Am] đợi
Cuộc đời được [C] bao lâu người ơi
Hận thù chẳng [F] cho ta niềm [Am] vui
Xin nhắn một [Dm] lời làm [E7] người đừng quên nghĩa [Am] nhân.
Nghe bài hát