Chiều thu buồn không anh

Sáng tác: Trịnh Lương Thành | 287


1. Chiều thu héo [Am] hắt nhìn lá vàng [C] rơi
Bao nhiêu lá úa lòng bấy nhiêu [G] sầu
Vầng trăng [C] kia ai nỡ xẻ làm [Am] đôi
Tình đôi ta sao [Dm] ai nỡ chia [G] lìa. [E7]

2. Chiều nay nước [Am] mắt phủ kín bờ [C] mi
Bao nhiêu nước mắt đầy ắp tim [G] sầu
Người yêu [C] ơi sao nỡ bỏ tình [Am] em
Người yêu ơi sao [Dm] anh nỡ chia [Am] lìa.

ĐK:
Khi xưa hai đứa chung [Dm] đường
Khi xưa anh hứa bao [Am] điều
Khi xưa mộng ước cho [G] nhiều
Rằng chỉ cần [C] có em trong [G] đời

[Am] Bao nhiêu anh hứa ban [Dm] đầu
Bao nhiêu ân ái hôm [Am] nào
Bao nhiêu mộng ước trong [G] đời
Giờ chỉ [E7] là giấc mơ u [Am] sầu.

3. Người ơi không [Am] lẽ tình đã nhạt [C] phai
Bao nhiêu ân ái giờ đã phai [G] mờ
Tình yêu [C] anh em đã để trong [Am] tim
Tình đôi [C] ta em [E7] giữ yên trong [Am] lòng.