Gặp lại nhau

Sáng tác: Huỳnh Gia Quý | 171


1. Người [Em] ơi từ ngày mình [C] xa
Phương trời [G] ấy [Am] em nơi chốn [Em] lạ
Nụ tầm [Bm] xuân có hé môi [D] cười
Hay ngậm [Bm] ngùi lệ ém bờ [B7] mi.

Có còn [Am] gì sau phút phân kỳ
Đời gieo [G] nỗi [D] bối rối vành [G] môi
Anh bao [Em] ngày chim rộng đường [Bm] bay
Chí vẫy [D] vùng [Bm] hay còn mộng [Em] say.

ĐK:
Người [Em] hỡi tình yêu đầu muôn [G] thuở
Bao lỡ [Em] làng đời gieo bao trái [Am] ngang
Mộng [D] mơ xây đắp cung [Bm] vàng
Lỡ nhịp [C] đàn duyên phận mình sang [B7] trang.

Người [Em] hỡi con tim nào tỏ [G] lối
Lỗi đôi [Em] mình chẳng cố giữ đời [Am] nhau
Ngày [D] sau yêu dấu phai [Bm] màu
Tóc bạc [Am] màu có [B7] còn nhớ tình [Em] nhau.

2. Người [Em] ơi gieo sầu mà [C] chi
Đời cứ [G] ngỡ [Am] lạc nhau bóng [Em] hình
Thời [Bm] gian con nước vô [D] tình
Trôi lục [Bm] bình dĩ vãng về [B7] đâu.

Những kỷ [Am] niệm đã ngủ im lìm
Còn chi [G] nữa [D] tiếc nhớ người [G] ơi
Môi mỉm [Em] cười lần cuối chào [Bm] nhau
Đến bao [D] giờ [Bm] còn gặp lại [Em] nhau.