Mai lỡ duyên không thành

Sáng tác: Trần Trịnh | 264


1. Vậy là xong tất [Am] cả cứ nhìn vào mối nhà đề hai chữ vu [Em] quy [Am]
Vừa nghe em nhắc [Dm] đây nhớ đừng đến thăm nhà [G] vội nghe anh nhé [Em] anh
Có chuyện gì không [Am] thông nói mà nhìn đâu [Dm] đâu như sợ tôi đoán không [C] sai [Am]
Sau đó em nhỏ [Dm] nhẹ em rất mong đôi [Em] mình luôn cứ ở gần [Am] nhau.

2. Và tình cho tất [Am] cả có vội gì thăm nhà, chuyện ra mắt đôi [Em] bên [Am]
Còn chi ao ước [Dm] thêm sớm muộn cũng nên bạn [G] đời mà ai không biết [Em] cho
Mới chiều hồi hôm [Am] thôi ngấn lệ còn hồng khăn [Dm] tay chưa bao giờ tôi nói không [C] tin [Am]
Em nói nghe thành [Dm] thật mai lỡ duyên không [Em] thành ta vẫn tìm gặp [Am] nhau.

ĐK:
Dứt khoát tai [D7] hại em nghĩ sai tôi [G] rồi mới không kể rõ nghe đuôi [Am] đầu [D7]
Hay em cho [G] rằng mang tiếng duyên không trọn ít ra là mình không phụ [Am] nhau
Điều đó nghĩa gì [G] đâu chắc [C] em biết tôi tất không [Dm] cần
Những [C] gì tuy [G] đẹp chóng phai [Am] tàn cuộc tình đôi [E7] ta đã không may ngắn gọn làm [Am] sao.

3. Giờ thì tôi cũng [Am] hiểu với một phần câu chuyện đoán hai chữ vu [Em] quy [Am]
Còn như câu nói [Dm] kia sớm muộn cũng nên bạn [G] đời, mà ai không biết [Em] cho
Với lại hồi hôm [Am] đây ngấn lệ còn hồng khăn [Dm] tay ngay bây giờ tôi đoán chưa [C] ra [Am]
Hôm đó em thì [Dm] thầm mai lỡ duyên không [Em] thành ta vẫn tìm gặp [Am] nhau.
Nghe bài hát