Nghĩa nặng ơn thầy

Sáng tác: Hà Sơn | 195


1. Ngược bước thời gian giờ tôi về [Dm] thăm
Trường cũ ngày xưa đã xa nhiều [Gm] năm
Từ [C] khi cách biệt thương [F] nhớ
Đời [D7] như giấc mơ nhẹ [Gm] trôi
Thầy [C] tôi tóc nay bạc [A7] thêm.

2. Ngần ấy đã bao mùa hoa phượng [Dm] thắm
Từng lớp học sinh giờ xa ngàn [Gm] phương
Và [C] ông lái đò năm [F] cũ
Vẫn [D7] đưa khách sang dòng [Gm] sông
Bao người [A7] qua mấy người chạnh [Dm] lòng.

ĐK: Thầy ơi bao năm [Gm] rồi
Còn đó bóng ngôi trường [Dm] quen
Ngày [D7] tháng mái rêu tường [Gm] hoen
Bóng thầy vẫn sớm [C] chiều đến trường với bao [Am] điều
Dệt nên những ước mơ cho [Dm] đời.

3. Nhật ký thời gian còn ghi niềm [Dm] nhớ
Hình bóng thầy tôi và ngôi trường [Gm] xưa
Dù [C] trên nẻo đời muôn [F] lối
Nguyện [D7] xin giữ trong lòng [Gm] tôi
Bao tình [A7] thương nghĩa nặng ơn [Dm] thầy.